Proběhlé akce

Na zámku Blatná proběhl Řecký víkend na podzim 2007. Tuto akci sice nepořádalo občanské sdružení NOBISCUM HUMANITAS, ale byla inspirací pro jeho vznik. Řecký víkend pořádalo Lyceum Řekyň v ČR ve spolupráci s majiteli zámku Blatná. Akce byla úspěšná, zúčastnil se jí řecký a kyperský velvyslanec a měla velký ohlas v diplomatických kruzích. viz "fotogalerie"

Ve dnech 6. - 8. června 2008 patřil blatenský zámek Slovenskému víkendu. Hosty slavnostního zahájení přivítala dudácká kapela ZUŠ Blatná, výstavu obrazů a kreseb významného slovenského malíře Jana Hály, rodáka z Blatné, zahájil jeho vnuk, Mgr. Jan Olejník.Čestným hostem byl zástupce slovenského velvyslanectví v Praze Igor Otčenáš, který pronesl úvodní projev, pak promluvili starostové Blatné a Važce a zástupkyně majitelů zámku Blatná Jana Germenisová. Následoval koncert dvou mladých slovenských umělkyň - Duo Cordefiato, které tvoří Ivica Gabrišová a Miriam Rodriguez Brüllová. Jak výběr skladeb, tak provedení bylo úchvatné.Po koncertu čekalo hosty překvapení - oživlé obrazy Jana Hály - přehlídka slovenských krojů z různých krajů a malé pásmo písní a poezie, připravené velkým znalcem slovenského (zejména podtatranského) folkloru, panem MUDr. Michalem Kapasným.

Akce proběhla s grantovou podporou Jihočeského kraje, ve spolupráci a za podpory Města Blatná, Slovenského institutu v Praze, Klubu slovenské kultury v Praze, majitelů zámku Blatná a pod záštitou radního Jihočeského kraje, pana Ing. Pavla Pavla.

Rakouský víkend proběhl v zámku Blatná ve dnech 5. - 7. září 2008. Byl (samozřejmě) trochu jiný, o něco méně folkloru, ale nabídka byla dost pestrá. Od komorního úvodu – recitálu Denisy Neubarthové s písněmi rakouských skladatelů (a Bohuslavem Martinů jako bonbónkem navrch), přes několik výstav, literární večer, vystoupení dvou kapel a ochutnávku rakouských vín až po nabídku „špeclí“ si návštěvníci přišli na své. Výstavy byly celkem čtyři, a to výstava kreseb Adalberta Stiftera (ano, Adalbert Stifter byl i velmi dobrým kreslířem), výstava archiválií, dokládajících vztahy Blatné a okolí k Rakousku, výstava zajímavého malířského díla Willi Noelleho a výstava koláží Richarda Walla. Richard Wall se představil i jako autor básní, které jak v originále, tak v překladu byly náplní literárního večera. No, a pro gurmány se nalévala vynikající rakouská vína a servírovaly špecle. Po celé dva dny vyhrávaly na nádvoří zámku kapely z Feuersbrunnu a Freistadtu. K tomu všemu se nám podařilo zajistit i příjemné počasí.

Rakouský víkend byl rovněž podpořen grantem Jihočeského kraje a záštitu převzal hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Účast kapely z Freistadtu zajistilo rakouské velvyslanectví a Kurt Drimmel z Reifeisenlandesbank Oberösterreich.

Start poselstva Z Jižních Čech až na konec světa, což je projekt, koncipovaný v duchu poselstva krále Jiřího z Poděbrad jako jedna z oficiálních aktivit v průběhu českého předsednictví EU. Poselstvo vedl v 15. století, jak známo, pan Lev z Rožmitálu a na Blatné, bratr manželky krále Jiřího, Johanky, která vyrůstala v Blatné. Naším cílem bylo připomenout nadčasové myšlenky krále Jiřího, které vlastně byly jakýmsi návrhem na vytvoření „unie“ (západo)evropských zemí. Celý projekt byl akceptován jak Jihočeským krajem, tak ministerstvy zahraničí a pro evropské záležitosti a pro velký rozsah a velkorysý obsah pověřil Jč kraj jeho realizací profesionální agentury RERA a NEBE. Naše občanské sdružení mělo za úkol organizaci startu poselstva v březnu 2009 a Evropského víkendu v květnu 2009.

Start poselstva byl na zámku Blatná 29. března 2009, den po zasedání ministrů zahraničí z 27 evropských zemí na Hluboké. Od pánů ministrů jsme si nechali podepsat průvodní „glejt“, který pak na zámku Blatná předal hejtman Jč kraje poutníkům. Pěší poselstvo, tvořené turisty (jedním z organizátorů projektu je i Klub českých turistů) a účastníky z řad libovolných zájemců, vyrazilo ze zámku Blatná směrem na Kasejovice. Dál pokračovalo po trase, kterou známe od Václava Šaška z Bířkova, až do Bruselu, kam dorazilo na konci června na happening k ukončení našeho předsednictví

Při startu poselstva v Blatné proběhla malá slavnost ( byla ještě trochu zima), byl přečten průvodní list královny Johanky, představila se krojovaná skupina z Rožmitálu s krátkým programem, zahrála hudba, blatenští ochotníci sehráli scénku ze hry o královně Johance, poselstvo vybavil svým projevem krajský hejtman a bylo též občerstvení. Celý program proběhl v sobotu dopoledne.

Fotografie z 29.3.2009 si můžete prohlédnout na

 http://www.makofoto.cz/Foto/udalosti/20090329_Mirove_poselstvo/index.htm

Evropský víkend byl také součástí tohoto projektu. Proběhl na „Den Evropy“ a nabídl ukázky kultury z různých evropských zemí. Program začal v pátek 8. 5. odpoledne a pokračoval v sobotu 9. 5. Vyvrcholením programu bylo v sobotu 9. 5. večer divadelní představení bratří Formanů, vše v prostorách zámku Blatná.
Švédský víkend  proběhl ve dnech 28. 8, - 30. 8. 2009, samozřejmě opět na zámku Blatná.
Na programu byl v pátek večer koncert - recitál Denisy Neubarthové a Hanse Richtera z děl severských autorů, v sobotu se představíly blatenské mažoretky, byla vystoupení muzikantů, tanečníků, výstavy, přednášky, besedy, promítání, ochutnávky švédských specialit a českých a moravských vín, a vyvrcholením programu bylo vystoupení skupiny ABBA revival v neděli.
V sobotu i v neděli vždy přesně ve 14.00 přeletěly nad Blatnou švédské stíhačky Gripen jako pozdrav Armády České republiky švédskému víkendu.
Akce byla podpořena grantem Jihočeského kraje, velvyslanectvími obou zemí, firmami IKEA a Skanska.
Pozvání přijali jak český velvyslanec ve Švédsku, tak švédská velvyslankyně v Praze  a společně zasadili v zámeckém parku severskou břízu jako symbol přátelství obou zemí.
 

Expozice J.E.Purkyně V prosinci 2009 byla na zámku Blatná slavnostně otevřena rozšířená expozice Jana Evangelisty Purkyně.
Za laskavé pomoci Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem, Purkyňovy nadace, 1. lékařské fakulty UK Praha, Purkyňovy lékařské společnosti a mnoha významných osobností z řad lékařů byla vytvořena reprezentativní expozice, která připomíná život a dílo tohoto vynikajícího českého vědce 19. století. Jeho objevy jsou dodnes předmětem vědeckého zájmu
Výstava bude trvalou součástí prohlídkové trasy zámku Blatná
 
 
Švýcarský víkend 2010
se uskutečnil na zámku Blatná ve dnech 11. až 13. června 2010 pod záštitou Švýcarského velvyslanectví a morální záštitou města Blatná. Promítání filmů, výstavy obrazů, vstoupení hudebních skupin, koncert, výrobu švýcarského sýra a mnoho dalšího zažili návštěvníci dalšího tradičního víkendu na blatenském zámku.
 
Německý víkend 2010
opět za velké pozornosti a bohaté účasti návštěvníků proběhl již sedmý víkend, představující kulturu a život různých evropských zemí. Německý víkend se konal pod záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, morální záštitou Města Blatná a s velkou podporou partnerského města Vacha. Ve fotogalerii je možno vidět některé okamžiky z bohatého programu.
 
Výstava fotografií a obrazů manželů Dungelových na Blatenském zámku - Červenec 2011
Na závěr výstavy se uskutečnila beseda s autory
 
Den české státnosti 28. září 2011
„České odpoledne“ na státní svátek v zámku Blatná.
Muzikanti, tanečníci, děti ze ZUŠ Blatná, česká a moravská vína,  úspěšné mažoretky včetně mistryň
Evropy, OLATSOTESOC - divadlo složené z mladých českých herců, Výstava "Selská jízda"
Koncert významného pěveckého souboru Gaudium Pragense v sobotu 1. října, rovněž v blatenském zámku.
 
JAZZ DAY 8.5. 2012 - společně s CKVB
zámek Blatná - nádvoří
15:00 | ZUŠ Strakonice – L Band
16:00 | Stepařské vystoupení + miniškola stepu – taneční studio ZIG - ZAG
16:30 | Aurora JaSBand
17:30 | Lindy hop – taneční studio ZIG - ZAG
18:00 | Bob Zajíček a Classic Jazz Six
 

Den české státnosti 28. září 2012 - společně s CKVB, s podporou jihočeského kraje a města Blatná

Den české státnosti na zámku Blatná byl navštíven cca 400 – 500 návštěvníky, kteří ocenili skladbu programu, zahrnujícího ukázky českých tradic v podání Selské jízdy, vystoupení hudebních a folklorních skupin, ukázky divadelního představení, setkání Václavů (certifikát Agentury Dobrý den 91 Václavů) a velmi hodnotný koncert houslového virtuosa Václava Hudečka. Výstava panelů s historickými daty o různých pokusech o užší spolupráci evropských zemí s poukazem na české nositele těchto myšlenek návštěvníky zaujala. Programu se zúčastnili i návštěvníci z ciziny. Akci pozdravil milým dopisem i prezident republiky Václav Klaus.

Den české státnosti 28. září 2013 společně s CKVB s podporou města Blatná

14:00 | zahájení programu u kostelní zvonice, hymna, průvod od zvonice na zámecké nádvoří, selská jízda na nádvoří, zpěv Ktož jsú boží bojovníci
14:20 | česko-slovenská beseda - taneční soubor Sedlice
14:40 - 15:20 | vystoupení dětí - zpěv Svatý Václave, dudáci ZUŠ, taneční soubor Dany Strnadové a J. Augustinové
15:20 | pekáč buchet - soutěž nejen v kuchařských dovednostech
15:30 | duet a 4 árie Vaška a Mařenky z Prodané nevěsty v podání členů Státní Opery Praha a Konzervatoře Pardubice
16:00 - 18:00 | setkání s režisérem Václavem Vorlíčkem a promítání filmu Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách s komentářem a historkami z natáčení

 

Den české státnosti 28. září 2014 společně s CKVB s podporou jihočeského kraje a města Blatná

Ve 14.00 hodin zahájení programu u kostelní zvonice, průvod se selskou jízdou na nádvoří zámku, taneční soubor ze Sedlice, vystoupení dětí-dudáci ZUŠ, taneční vystoupení mažoretek „Prezioso”, taneční soubor Dany Strnadové. Soutěž o nejpozoruhodnější václavku. Koncert Václava Neckáře

 

 

 

 

Zobrazení stránek v jiných jazycích